DORASTENKY a  ŽIAČKY 

           Tréning: 

ZŠ, Štefánikova ulica

pondelok 15,30 - 17,00

Športová hala

                                   Utorok 15,00 - 16,30

                                   Piatok 15,00 - 16,30

POZOR! Do kategórie dorasteniek a žiačok robíme neustály NÁBOR DIEVČAT.

 Aktuálne ročníky 2009 a staršie dievčatá. 

Kontakt na trénera: Tibor Drozd 0905 249 290


Domáca úloha na každý deň.

Prehlad súťaže: