DORASTENKY a DORASTENCI 

           Tréning: 

Pondelok 16:30 hod - 18:00 hod SOŠOaS Galanta (vchod do telocvične z ulice vedľa pošty)

Streda 17:00 hod - 18:30 hod ZŠ s VJM Z. Kodálya Galanta (vchod do telocvične z ulice vedľa cintorína)

Piatok 18:00 hod - 19:30 hod SOŠOaS Galanta (vchod do telocvične z ulice vedľa pošty)

AK SA CHCETE EŠTE VIAC ZDOKONALIŤ, KLIKNITE NA UNITED TV.

POZOR! 

Do každej kategórie robíme neustály NÁBOR DIEVČAT.

 Aktuálne ročníky 2014 a staršie dievčatá. 

Kontakt : Tibor Drozd 0905 249 290


Domáca úloha na každý deň.