Prípravka a predprípravka

            Tréning: ZŠ, Štefánikova ulica

pondelok 16,00 - 17,00


Domáca úloha:

Skús 10 x obojručne