KONTAKTUJTE NÁS

GALANTA UNITED 

Zornička 911/17, 924 01 Galanta

bankové spojenie TATRA BANKA, a.s.
č. účtu 2929892545/1100 
(IBAN SK13 1100 0000 0029 2989 2545)

IČO 42 292 085

DIČ 2023681671+421 0907 210 995
Predseda klubu Ing. Tibor Drozd t. č. 0905 249 290

footballandia@gmail.com

Členské poplatky

V sezóne 2019/20 je stanovená výška členského poplatku pre jedného člena na 12,-€ mesačne vo všetkých kategóriách. Celou sezónou sa rozumie obdobie od 01.09.2019 do 30.06.2020.

Členský príspevok je splatný vždy do 10. dňa v danom mesiaci.

Členský príspevok je možné uhrádzať výlučne priamo na klubový účet.

č. účtu 2929892545/1100 (IBAN SK13 1100 0000 0029 2989 2545)

Poznámka: uviesť mesiac a meno, priezvisko hráča