Galanta United

O nás

Od roku 2018 sa náš klub stal aktívnou organizáciou patriacou pod Slovenský zväz Florbalu (SZFB).

V roku 2019 sa nám do súťaží SZFB zapojili staršie žiačky a do turnajov organizovaných florbalovými klubmi prípravky a mladší žiaci.

Do súťaží SZFB sa v roku 2020 zapoja naše družstvá dorasteniek,  starších žiačok, mladších žiakov, mladších žiačok, prípraviek a predprípraviek, čo je spolu 

6 súťažných mládežníckych družstiev.

 Veľkou mierou k chodu klubu prispievajú naši tréneri Tibor Drozd, Emil Šatan,  Lenka Drozdová a Samuel Kiss. Veľkú podporu nám dávajú rodičia hráčov a celá naša floorballová rodina, ktorá pri nás stojí aj v časoch, keď veci nejdú tak, ako si to práve želáme. V myšlienke rodinného a priateľského prostredia v športovom klube chceme pokračovať aj naďalej, nakoľko sa nám všetka snaha a úsilie vracia v podobe nezabudnuteľných zážitkov, emócií a priateľstiev. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí klubu venujú svoj voľný čas a energiu, a tým nám pomáhajú stále napredovať.

Tréning je vhodný pre chlapcov a dievčatá vo veku 5-18 rokov. Tréningový program je inšpirovaný individuálnymi zručnosťami hviezd svetového floorballu súčasnosti. Základným kameňom výučby je predstavenie cvikov a osvojovanie si individuálnych floorballových zručností a získavanie pozitívnych skúseností v hre.

Trénujeme prevažne na ZŠ, Štefánikova ulica 745/1, 92400 Galanta (za benzinkou Slovnaft). 

Na tréning stačí priniesť športové oblečenie a tenisky, tréningové pomôcky vrátane hokejky zabezpečí klub.

Čo sa učíme?

Ovládanie loptičky

Každý hráč s loptičkou - opakovanie technických cvičení.

Prihrávky a spracovanie

Cvičenia a hry na zlepšenie prvého dotyku s loptičkou a dôraz na presné a kreatívne prihrávky.

Zakončenie

Cvičenia a hry na zlepšenie techniky zakončenia v blízkosti bránky.

Rýchlosť

Cvičenia a hry na zlepšenie obratnosti, zrýchlenia a sily - ako s loptičkou, tak aj bez nej.

Cvičenia 1 na 1

Cvičenia a hry, pomocou ktorých sa naučíte rôzne finty klučkovania a ako si vytvoriť priestor proti tesnej obrane.

ZMENA SMERU: Používa sa ku krytiu loptičky a otočeniu sa do požadovaného smeru.
ZASTAVENIE A VYRAZENIE: Vytvorenie priestoru zmenou tempa pohybu.
KLAMLIVÉ POHYBY (FINTY): Vytvorenie miesta po oboch stranách protihráča tak, aby sa dalo vystreliť, prihrať alebo bežať s loptičkou.