Galanta United

V sezóne 2023/24 prihlasujeme do rôznych oficiálnych ligových súťaží organizovaných SZFB spolu 10 družstiev a 11 družstvo tvoria naši najmladší predprípravkári, ktorí ešte nesúťažia.

Družstvo starších žiačok bude už tretiu sezónu hrať celoslovenskú ligu starších žiačok.


V roku 2018 sa náš klub stal aktívnou organizáciou patriacou pod Slovenský zväz Florbalu (SZFB).

V roku 2019 sa nám do súťaží SZFB zapojili staršie žiačky a do turnajov organizovaných florbalovými klubmi prípravky a mladší žiaci.

Do súťaží organizovaných SZFB sa postupne po sezónu 2021/22 zapojili naše družstvá dorasteniek, starších žiačok, starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek, spolu 6 súťažných mládežníckych družstiev. 

Do súťaží organizovaných SZFB sa v sezóne 2022/23 zapojili dorastenky, staršie žiačky, dorastenci, starší žiaci, mladší žiaci, prípravky a vyskúšali sme dospelácku 1. ligu žien (napriek skutočnosti, že naša najstaršia hráčka mala v čase začatia súťaže iba 16 rokov).

 Klub funguje iba vďaka enormnému nasadeniu našich trénerov Tibor Drozd, Samuel Kiss, David Dobročáni, Lenka Drozdová, s obrovskou podporou rodičov a starých rodičov našich hráčov.

Najväčšou podporou sú nám rodičia hráčov, a teda celá naša florbalová rodina, ktorá pri nás stojí aj v časoch, keď veci nejdú tak, ako si to práve želáme. V myšlienke rodinného a priateľského prostredia v športovom klube chceme pokračovať aj naďalej, nakoľko sa nám všetka snaha a úsilie vracia v podobe nezabudnuteľných zážitkov, emócií a priateľstiev. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí klubu venujú svoj voľný čas a energiu, a tým nám pomáhajú stále napredovať.

Tréning je vhodný pre chlapcov a dievčatá vo veku 5-18 rokov. Tréningový program je inšpirovaný individuálnymi zručnosťami hviezd svetového florbalu súčasnosti. Základným kameňom výučby je predstavenie cvikov a osvojovanie si individuálnych florbalových zručností a získavanie pozitívnych skúseností v hre.

Trénujeme rozdelení podľa kategórií v športovej hale v Galante, v telocvični SOŠOaS Galanta a v telocvični ZŠ Z. Kodálya Galanta.

Na tréning sa môže pridať každé dieťa bez ohľadu na vek, pohlavie a zručnosť, priniesť si treba športové oblečenie (krátke nohavice, tričko) a halovú obuv, hokejku zapožičia klub.

Pre zaregistrovaných hráčov tréningové tričko, hokejky, tréningové pomôcky, súťažné dresy zabezpečí klub.

Čo sa učíme?

Ovládanie loptičky

Každý hráč s loptičkou - opakovanie technických cvičení.

Prihrávky a spracovanie

Cvičenia a hry na zlepšenie prvého dotyku s loptičkou a dôraz na presné a kreatívne prihrávky.

Zakončenie

Cvičenia a hry na zlepšenie techniky zakončenia v blízkosti bránky.

Rýchlosť

Cvičenia a hry na zlepšenie obratnosti, zrýchlenia a sily - ako s loptičkou, tak aj bez nej.

Cvičenia 1 na 1

Cvičenia a hry, pomocou ktorých sa naučíte rôzne finty klučkovania a ako si vytvoriť priestor proti tesnej obrane.

ZMENA SMERU: Používa sa ku krytiu loptičky a otočeniu sa do požadovaného smeru.
ZASTAVENIE A VYRAZENIE: Vytvorenie priestoru zmenou tempa pohybu.
KLAMLIVÉ POHYBY (FINTY): Vytvorenie miesta po oboch stranách protihráča tak, aby sa dalo vystreliť, prihrať alebo bežať s loptičkou.