PODPORTE NÁS

Poplatky v 

FBK Galanta United

Poplatky slúžia spolu so získanými dotáciami od mesta Galanta, financií od sponzorov, z grantov  na financovanie chodu florbalového oddielu občianskeho združenia Footballandia o.z.

 Hlavnými nákladmi sú:

- poplatky SZFB za vedenie zápasov, rozhodcov

- zápisné a registračné poplatky na turnaje a ligy, občerstvenie

- nákup náradia a náčinia a pomôcok na tréningy, zápasy a turnaje

- starostlivosť o florbalové ihrisko, zázemie

- honoráre trénerom všetkých kategórii

Výška poplatkov: od 1.8.2021

Členský poplatok : 

V sezóne 2021/2022 je stanovená výška členského poplatku pre jedného člena na 12,€ mesačne vo všetkých kategóriách (pri dvoch deťoch 10€/dieťa). Celou sezónou sa rozumie obdobie od 01.08.2021 do 30.06.2022.

Členský príspevok je splatný vždy do 10. dňa v danom mesiaci.

Členský príspevok je možné uhrádzať výlučne priamo na klubový účet. č. účtu 2929892545/1100 (IBAN SK13 1100 0000 0029 2989 2545) Poznámka: uviesť mesiac a meno, priezvisko hráča 


Podporte nás

Ak Vás náš klub zaujal a chcete nás podporiť, môžete tak spraviť dvoma spôsobmi. 

- finančným príspevkom posielajte na bankový účet č. 2929892545/1100   

(IBAN SK13 1100 0000 0029 2989 2545) 

- materiálnym spôsobom vo forme športového oblečenia, športového náradia alebo iným spôsobom 

Vytlač zmluvu, vyplň (nezabudni na email alebo tel.č.), podpíš, zašli na našu adresu. Po našom podpise ti pošleme jednu zmluvu späť. Veľkosť umiestneného loga zodpovedá výške sponzorského daru. 

Užitočné dokumenty:

Ďakujeme za Vašu podporu!