Florbalový kemp

VIDÍME SA OPÄŤ O ROK!


PRIHLÁSENIE JE JEDNODUCHÉ!

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR STIAHNETE TU:

Vyplníte a  zaslaním na footballandia@gmail.com prihlásite Vaše dieťa.

Florbalový kemp 18.7. 2022 - 22.7.2022

Týmto by sme chceli ubezpečiť všetkých, ktorí s prihlásením detí ešte váhajú, a aj tých, ktorí už sú prihlásení:

- počas pobytu v kempe dbáme na dodržiavanie zvýšených hygienických štandardov prostredníctvom častého umývania rúk, používaním jednorazových papierových utierok, dezinfekcie rúk a dezinfekciou používaných spoločných priestorov, t.j. triedy, šatní, nábytku, sociálnych zariadení, chodby,

- strava pre deti v tábore bude zabezpečená externým dodávateľom, ktorý je povinný dodržiavať všetky hygienické predpisy úradu verejného zdravotníctva,

- máme zabezpečené meranie telesnej teploty (na vyžiadanie alebo v prípade podozrenia), v prípade podozrenia si vyhradzujeme právo neprijať dieťa do tábora a v prípade výskytu nepriaznivej situácie pristúpime k izolácii a aplikovaniu postupov v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a nemocnicou.

Samozrejmosťou je, že každý deň sledujeme epidemiologickú situáciu a riadime sa pokynmi úradu verejného zdravotníctva.

V prípade individuálneho nepriaznivého zdravotného stavu a teda neúčasti dieťaťa na táborovom pobyte alebo v prípade zrušenia tábora z úradnej moci bude účastníkovi vrátený celý poplatok alebo jeho alikvótna časť.

PREDBEŽNÝ PROGRAM

MIESTO konania - ZŠ M. R. Štefánika Galanta (za čerpacou stanicou smerom na Šaľu)

NÁSTUP do tábora - v pondelok od 7.45 hod (doprava individuálna), priniesť fotokópiu platného preukazu poistenca (alebo originál, my spravíme fotokópiu a originál sa vráti), podpísanie prihlasovacieho formulára na mieste

PRÍCHOD do tábora - každý pracovný deň od 7.30 hod (doprava individuálna)

TRVANIE tábora - každý pracovný deň do 16.00 hod (doprava individuálna)

NEZABUDNÚŤ: prikrývka hlavy, športová obuv, športové oblečenie, náhradné oblečenie, pri zhoršenom počasí teplejšie oblečenie a nepremokavý zvršok alebo pršiplášť, oblečenie musí byť najmä pohodlné, radšej staršie, obuv na prezutie (papuče, sandále).


PROGRAM: viacfázový florbalový tréning, kondičný tréning, uvoľňovacie cvičenie.


Sprievodný program prispôsobený podľa aktuálneho počasia: návšteva termálneho kúpaliska, turistický výlet, stanová prespávačka, opekačka, múzeum, prednáška a ukážka hasiči, poľovníci, policajti, záchranári.

Pretože voda na termálnom kúpalisku má hĺbku 1,30-2,00 m, nie je v silách dozoru venovať sa plavcom aj neplavcom bez plávacích pomôcok súčasne (zo skúsenosti vieme, že pri počte cca 25 detí je 15-17 plavcov a zvyšok neplavcov), kemp Footballandia nie je plaveckým výcvikom, neplávajúce deti bez pomôcky budú musieť z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti ich samých aj ostatných detí sedieť vedľa bazéna.

KÚPALISKO: jednodňová návšteva kúpaliska, v tento deň pribaliť plavky, uterák, PLÁVACIE KOLESO, RUKÁVY, VESTA, prípadne plavecké okuliare.

môže byť: hračky a hry vhodné na hru vonku na ihrisku

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBALIŤ: jedlo, pitie, mobily, hracie konzoly, iné cennosti, peniaze (za zničenie alebo stratu týchto organizátor nepreberá zodpovednosť).

Účastnícky poplatok 100€

Úhrada na účet: bankové spojenie TATRA BANKA, a.s.

č. účtu 2929892545/1100
(IBAN SK13 1100 0000 0029 2989 2545)