PODPORTE NÁS

Venujte nám podiel 2 % zaplatenej dane

- pre vás to nie administratívne zložité

- zároveň to nie je ani finančne náročné
- ale pre nás v klube je to veľká pomoc a podpora športujúcej mládeže, za ktorú sme nesmierne vďační


- pri podanom daňovom priznaní za rok 2023 uveďte naše údaje priamo do priznania (fyzická aj právnická osoba)
- pri zúčtovaní dane u zamestnávateľa podajte na daňový úrad tlačivo Vyhlásenie alebo nás kontaktujte, my Vám s vyplnením Vyhlásenia pomôžeme
- naša registrácia za prijímateľa v roku 2024:

názov Footballandia o.z.
DIČ 42292085Ak sme Vás zaujali a chcete nás podporiť, môžete tak spraviť viacerými spôsobmi:


- finančným príspevkom poslaným na bankový účet č. 2929892545/1100 (IBAN SK13 1100 0000 0029 2989 2545) 

- materiálnym spôsobom vo forme športového oblečenia, športového náradia  


Postup je jednoduchý - vytlačiť zmluvu, vyplniť údaje (nezabudnúť na e-mail alebo tel. č.), podpísať a zaslať na našu adresu. Po našom podpise pošleme jeden rovnopis zmluvy späť.

 

Ako protihodnotu vieme poskytnúť reklamný priestor na mantineloch, na našej webovej stránke alebo na facebookovom profile.

Veľkosť umiestneného loga zodpovedá výške sponzorského daru. 

Užitočné dokumenty:

Poplatky v 

FBK GALANTA UNITED


Členské poplatky slúžia spolu so získanými dotáciami od Mesta Galanta, finančnou podporou od sponzorov a z rôznych pridelených grantov na financovanie chodu florbalového družstva FBK Galanta United zastrešeného občianskym združením Footballandia o.z.

Hlavnými nákladmi na bezproblémový chod klubu sú:

- poplatky SZFB za vedenie zápasov a rozhodcov

- zápisné a registračné poplatky na turnaje a ligy

- prenájom telocviční a športových hál na tréningy a ligové súťaže

- preprava družstva na miesto konania ligového turnaja alebo ligového zápasu (prenájom vozidla, PHM)

- nákup náradia, náčinia a pomôcok na tréningy, zápasy a turnaje (loptičky, hokejky, rozlišovacie vesty, kužele, zápasové dresy, tréningové dresy)

- starostlivosť o florbalové ihrisko a ostatné zázemie (sklad náradia, klubovňa)

Ďakujeme za Vašu podporu!