PODPORTE NÁS

Ak sme Vás zaujali a chcete nás podporiť, môžete tak spraviť viacerými spôsobmi:


- finančným príspevkom poslaným na bankový účet č. 2929892545/1100 (IBAN SK13 1100 0000 0029 2989 2545) 

- materiálnym spôsobom vo forme športového oblečenia, športového náradia  


Postup je jednoduchý - vytlačiť zmluvu, vyplniť údaje (nezabudnúť na e-mail alebo tel. č.), podpísať a zaslať na našu adresu. Po našom podpise pošleme jeden rovnopis zmluvy späť.

 

Ako protihodnotu vieme poskytnúť reklamný priestor na mantineloch, na našej webovej stránke alebo na facebookovom profile.

Veľkosť umiestneného loga zodpovedá výške sponzorského daru. 

Užitočné dokumenty:

Poplatky v 

FBK GALANTA UNITED


Členské poplatky slúžia spolu so získanými dotáciami od Mesta Galanta, finančnou podporou od sponzorov a z rôznych pridelených grantov na financovanie chodu florbalového družstva FBK Galanta United zastrešeného občianskym združením Footballandia o.z.

Hlavnými nákladmi na bezproblémový chod klubu sú:

- poplatky SZFB za vedenie zápasov a rozhodcov

- zápisné a registračné poplatky na turnaje a ligy

- prenájom telocviční a športových hál na tréningy a ligové súťaže

- preprava družstva na miesto konania ligového turnaja alebo ligového zápasu (prenájom vozidla, PHM)

- nákup náradia, náčinia a pomôcok na tréningy, zápasy a turnaje (loptičky, hokejky, rozlišovacie vesty, kužele, zápasové dresy, tréningové dresy)

- starostlivosť o florbalové ihrisko a ostatné zázemie (sklad náradia, klubovňa)

Ďakujeme za Vašu podporu!