VIAC INFO                     VIAC INFO

STARŠIE ŽIAČKY

Dievčatá do 15 rokov: 

Utorok 16,00 - 17,00  ZŠ Štefánikova

Štvrtok 16,00 - 17,00 ZŠ Štefánikova

Piatok 15,00 - 16,00 Športová hala

ŽIACI

Chlapci od 10 do 15 rokov

Pondelok 15,30 - 17,00 ZŠ Štefánikova

Štvrtok 17,00 - 18,30 ZŠ Štefánikova

doplnkový tréning : 15,00 - 16,00 Športová hala

PRÍPRAVKA

Chlapci aj dievčatá od 5 do 9 rokov:

Utorok 15,00 - 16,00 ZŠ Štefánikova

Štvrtok 15,00 - 16,00 ZŠ Štefánikova