Florbalový kemp 17.7.2023-21.7.2023 Letné sústredenie 27.8.2023-31.8.2023 pre viac informácií pozri záložka Florbalový kemp

Prispejte nám 2 % z Vašich daní a zlepšite tak možnosti našich malých florbalistov - registrácia IČO 42292085 názov Footballandia

uvedené údaje o prijímateľovi vyplňte do daňového priznania alebo tlačivo na poukázanie tu:

Podporujú nás:      

Transparentné financovanie: 

Mesto Galanta - dotácia

ROK 2019 - 4 000,00 eur

ROK 2020 - 8 100,00 eur

ROK 2021  - 8 000,00 eur

ROK 2022 - 8 000,00 eur

Prijatý podiel zaplatenej dane (tzv. 2 %)

ROK 2022 - 2 547,89 eur

Sponzorské dary prijaté formou finančného príspevku 

ROK 2022 - 5 000,00 eur

Nepeňažná podpora

ROK 2020, 2021, 2022 - bezplatné používanie zapožičaných mantinelov  

ROK 2021 - oprava elektrického vedenia na ihrisku

ROK 2021 - lavice a stoly na ihrisko

ROK 2022 - mimoriadne priaznivá cena za prenájom priestorov klubovne

ROK 2021, 2022 - výhodná cena prenajatých motorových vozidiel