TRÉNINGOVÝ PLÁN NA SEZÓNU 2023/24

Pondelok: 

Športová hala 

16,30 - 18,00 dievčatá a chlapci (rok narodenia 2008,2007,2006)

ZŠ Z. Kodálya S VJM 

16,00 - 17,00 dievčatá a chlapci (rok narodenia 2015,2016)

17,00 - 18,30 dievčatá a chlapci (rok narodenia 2013,2014)

SOSGA 

15,30 - 16,30 dievčatá a chlapci (rok narodenia 2017,2018) 

16,30 - 18,00 CHLAPCI (rok narodenia 2012,2011,2010,2009)

Utorok:

Športová hala 

16,30 - 18,00 dievčatá a chlapci (rok narodenia 2008,2007,2006)

ZŠ Z. Kodálya S VJM 

16,00 - 17,00 dievčatá a chlapci (rok narodenia 2015,2016) 

17,00 - 18,30 dievčatá a chlapci (rok narodenia 2013,2014)

SOSGA 

16,30 - 18,00 CHLAPCI (rok narodenia 2012,2011,2010,2009)

18,00 - 19,30 DIEVČATÁ (rok narodenia 2012,2011,2010,2009) 

Streda:

SOSGA

18,00 - 19,30 Brankársky/strelecký 

Štvrtok:

Športová hala 

16,30 - 18,00 dievčatá a chlapci (rok narodenia 2008,2007,2006) 

ZŠ Z. Kodálya S VJM 

16,00 - 17,00 dievčatá a chlapci (rok narodenia 2015,2016)

17,00 - 18,30 dievčatá a chlapci (rok narodenia 2013,2014)

SOSGA 

15,30 - 16,30 dievčatá a chlapci (rok narodenia 2017,2018)

16,30 - 18,00 DIEVČATÁ (rok narodenia 2012,2011,2010,2009) 

Piatok:

SOSGA 

16,30 - 18,00 CHLAPCI (rok narodenia 2012,2011,2010,2009)

18,00 - 19,30 DIEVČATÁ (rok narodenia 2012,2011,2010,2009)

INFO A KONTAKT: 

Tibor Drozd 0905 249 290 

Lenka Drozdová 0907 210 995


Podporujú nás:      

Transparentné financovanie: 

Mesto Galanta - dotácia

ROK 2019 - 4 000,00 eur

ROK 2020 - 8 100,00 eur

ROK 2021  - 8 000,00 eur

ROK 2022 - 8 000,00 eur

ROK 2023 - 11 000,00 eur

Výhody pre členov klubu

zľava pri nákupe športového materiálu na florbal4u.com a DELTA šport pri objednávke prostredníctvom klubu

Prijatý podiel zaplatenej dane (tzv. 2 %)

ROK 2022 - 2 547,89 eur

ROK 2023 - 3 660,93 eur

Sponzorské dary prijaté formou finančného príspevku 

ROK 2022 - 5 000,00 eur

ROK 2023 - 2 800,00 eur

Nepeňažná podpora

ROK 2020 - 2023 - bezplatné používanie zapožičaných mantinelov  

ROK 2021 - oprava elektrického vedenia na ihrisku

ROK 2021 - lavice a stoly na ihrisko

ROK 2022 - mimoriadne priaznivá cena za prenájom priestorov klubovne

ROK 2021, 2022 - výhodná cena prenajatých motorových vozidiel