22.06.2024 o 9:00 hod na SOSGA - veľká koncosezónna upratovaco-opravovacia brigáda


Posledné voľné miesta v letnom dennom kempe!

viac informácií v záložke Florbalový kemp


INFO A KONTAKT: 

Tibor Drozd 0905 249 290 

Lenka Drozdová 0907 210 995


Podporujú nás:      

Čambál - Vincze, s.r.o.

Transparentné financovanie: 

Mesto Galanta - dotácia

ROK 2019 - 4 000,00 eur

ROK 2020 - 8 100,00 eur

ROK 2021  - 8 000,00 eur

ROK 2022 - 8 000,00 eur

ROK 2023 - 11 000,00 eur

Výhody pre členov klubu

zľava pri nákupe športového materiálu na florbal4u.com a DELTA šport pri objednávke prostredníctvom klubu

Prijatý podiel zaplatenej dane (tzv. 2 %)

ROK 2022 - 2 547,89 eur

ROK 2023 - 3 660,93 eur

Sponzorské dary prijaté formou finančného príspevku 

ROK 2022 - 5 000 eur

ROK 2023 - 9 320 eur

Nepeňažná podpora

ROK 2020 - 2023 - bezplatné používanie zapožičaných mantinelov  

ROK 2021 - oprava elektrického vedenia na ihrisku

ROK 2021 - lavice a stoly na ihrisko

ROK 2022 - 2023 - mimoriadne priaznivá cena za prenájom priestorov klubovne

ROK 2021 - 2023 - výhodná cena prenajatých motorových vozidiel