Od 01.08.2022 nová výška mesačného členského príspevku 22,00 eur na osobu na mesiac, pri dvoch a viacerých súrodencoch 15,00 eur na osobu na mesiac. Viac informácií poskytneme osobne na prvom tréningu podľa kategórií od začiatku augusta 2022 alebo v časti ČLENSKÉ POPLATKY. Zároveň prosíme o kontrolu odoslaných platieb za minulú sezónu a doplatenie prípadných omeškaní.

Mrzí nás táto situácia, ale musíme pristúpiť k najnepopulárnejšiemu kroku a zvýšiť sumu členského príspevku na 22,00 eur na dieťa počnúc dňom 01.08.2022. Pôvodná suma členského príspevku bola stanovená v roku 2018 a takmer 5 rokov sa nemenila. Berúc do úvahy infláciu, rast cien , zníženie sumy poskytnutej dotácie a pokles sponzorských darov, klub je v situácii, kedy potrebuje väčšiu participáciu zo strany rodičov. Ďakujeme za Vaše pochopenie a Vašu podporu. Viac podrobnejších informácií bude všetkým rodičom poskytnutých osobne na najbližšom tréningu jednotlivých kategórií na začiatku augusta. Zároveň sú informácie uvedené v časti ČLENSKÉ POPLATKY v Hlavnom menu (vľavo alebo trojčiarka v mobilnom zobrazení).

Tréningy, zápasy, turnaje - sezóna 2022/23 - všetky informácie online kalendár v časti TERMÍNY

Podporujú nás:      

Transparentné financovanie: 

Mesto Galanta - dotácia

ROK 2019 - 4 000,00 eur

ROK 2020 - 8 100,00 eur

ROK 2021  - 8 000,00 eur

ROK 2022 - 8 000,00 eur

Prijatý podiel zaplatenej dane (tzv. 2 %)

ROK 2022 - 2 547,89 eur

Sponzorské dary prijaté formou finančného príspevku 

ROK 2022 - 5 000,00 eur

Nepeňažná podpora

ROK 2020, 2021, 2022 - bezplatné používanie zapožičaných mantinelov  

ROK 2021 - oprava elektrického vedenia na ihrisku

ROK 2021 - lavice a stoly na ihrisko

ROK 2022 - mimoriadne priaznivá cena za prenájom priestorov klubovne

ROK 2021, 2022 - výhodná cena prenajatých motorových vozidiel